Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk

Welkom op de website van Huisartsenmaatschap Trynwâlden

___________________________________________________________________

Heeft u vragen over Corona en/of vaccinatie?

Graag verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl.

De booster vaccinatie wordt gegeven door de GGD.
____________________________________________________________________________

Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer:         058 - 256 13 37
T. Hoekstra:      058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra:   058 - 256 1291

Avond, nacht en weekend belt u Dokterswacht Friesland: 0900-112 71 12.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Beschikbaarheid

Van 09.30 tot 09.45 uur hebben wij koffiepauze en van 12.00 tot 13.00 uur hebben wij lunchpauze.

Overdag te bereiken

Fax: 058 – 256 20 21
Receptenlijn: 058 - 256 09 02

Nieuws