Apotheek – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

 
Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Vaccinatiecampagne COVID-19 herhaalprik najaar 2022

Het ministerie van VWS heeft op vrijdag 29 juli besloten om dit najaar een nieuwe vaccinatieronde tegen Covid-19 te laten uitvoeren. Deze ronde start met het aanbieden van een herhaalprik aan mensen met een verhoogd risico op ernstig ziekte en sterfte door een COVID-19 besmetting (incl. de griepprikgroep) en zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten. Vaccineren gebeurt bij voorkeur met nieuwe bivalente vaccins die naar verwachting in september worden goedgekeurd door het EMA. Deze campagne is dus gericht op een nieuwe vaccinatieronde voor mensen die eerder minimaal de primaire serie hebben afgerond.

Er is een speciaal nummer en chat voor vragen van patiënten.

Contactgegevens: 0800-7707707 of www.vragenovercorona.nl.

GGD Fryslân heeft ook zelf een advieslijn beschikbaar voor vragen over vaccinaties. Dit telefoonnummer is: 088-229 9333.


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Apotheek

Bij onze praktijk hebben wij een eigen apotheek.
Onze apotheek is gecertificeerd.

Al onze verstrekkingen worden geregistreerd in ons computersysteem waardoor er een goede medicatiebewaking gegarandeerd is. Het is daarom in uw eigen belang al uw medicijnen bij ons te bestellen en door een andere apotheek geleverde medicatie aan ons door te geven.

Nieuwe recepten van specialisten.
Bij invoer in ons computersysteem wordt gecontroleerd of er problemen kunnen ontstaan met uw andere medicijnen.
Soms is dit het geval en moeten deze interacties eerst beoordeeld worden door een van de huisartsen.
Dit betekent dat u deze medicijnen niet meteen mee kunt krijgen.
Bovendien krijgt bij een eerste uitgifte maar voor maximaal 2 weken medicijnen mee.

HULPMIDDELENWINKEL
Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen. Dit kan op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente.

HERHAALRECEPTEN
Afhalen van medicatie: 24 uur per dag, 7 dagen per week: uitgifteautomaat Servilocker. 

Is uw e-mailadres bekend binnen de praktijk? Zo niet, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de assistente. U krijgt een e-mailbericht als de medicatie klaarligt. 

Medicatie besteld: Afhalen:
maandag voor 17.00 uur donderdag na 13.30 uur
dinsdag voor 17.00 uur vrijdag na 13.30 uur
woensdag voor 17.00 uur maandag na 13.30 uur
donderdag voor 17.00 uur dinsdag na 13.30 uur
vrijdag voor 17.00 uur woensdag na 13.30 uur
Medicatie in het weekend besteld donderdag na 13.30 uur

BESTEL UW MEDICATIE OP TIJD!

INLOOPSPREEKUUR

Voor vragen over geneesmiddelen kunt u op dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur langskomen.
Een van onze assistentes is dan beschikbaar. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

HERHAALMEDICATIE KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN BESTELD WORDEN

– Via de website, herhaalrecepten
– Via de receptenlijn 058 2560902
– Inlevering van lege verpakkingen op de praktijk
– Telefonisch

BEZORGSERVICE

De bezorgservice is bedoeld voor mensen die om medische redenen hun medicijnen niet zelf kunnen halen.
Als u in staat bent zelf uw medicijnen op te halen kunt u dus geen gebruik maken van de bezorgservice.

De medicijnen worden bezorgd op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Houd hier rekening mee bij het herhalen van uw medicatie. Doe dit op tijd!
De overige dagen worden alleen spoedrecepten bezorgd, dus medicijnen die dezelfde dag zijn voorgeschreven en waar direct mee gestart moet worden. Deze worden aan het einde van de dag bezorgd.