Apotheek – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Betreft: mogelijk langere wachttijd in apotheek

Per 3 juni 2024 werken wij in de apotheek volledig papierloos. Dit betekent géén papieren receptbriefjes meer in de apotheek.

Deze wijziging in het apotheeksysteem kan tijdelijk een langere wachttijd in de apotheek veroorzaken.

Bestel uw medicatie op tijd (minstens 2 weken voordat uw medicatie op is).

Wij vragen uw begrip en geduld in deze situatie. De assistentes werken hard om uw medicatie klaar te maken.


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Apotheek

Bij onze praktijk hebben wij een eigen apotheek.
Onze apotheek is gecertificeerd.

Al onze verstrekkingen worden geregistreerd in ons computersysteem waardoor er een goede medicatiebewaking gegarandeerd is. Het is daarom in uw eigen belang al uw medicijnen bij ons te bestellen en door een andere apotheek geleverde medicatie aan ons door te geven.

Kinderdosering (kinderen <16 jaar)
Graag ontvangen wij het gewicht van uw kind bij het herhalen van de medicatie. Het gewicht van uw kind is bepalend voor de sterkte van de medicatie.

Nieuwe recepten van specialisten
Bij invoer in ons computersysteem wordt gecontroleerd of er problemen kunnen ontstaan met uw andere medicijnen.
Soms is dit het geval en moeten deze interacties eerst beoordeeld worden door een van de huisartsen.
Dit betekent dat u deze medicijnen niet meteen mee kunt krijgen.
Bovendien krijgt bij een eerste uitgifte maar voor maximaal 2 weken medicijnen mee.

HULPMIDDELENWINKEL
Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen. Dit kan op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente.

HERHAALRECEPTEN
Afhalen van medicatie: 24 uur per dag, 7 dagen per week: uitgifteautomaat Servilocker. 

Is uw e-mailadres bekend binnen de praktijk? Zo niet, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de assistente. U krijgt een e-mailbericht als de medicatie klaarligt. 

Medicatie besteld: Afhalen:
maandag voor 17.00 uur donderdag na 13.30 uur
dinsdag voor 17.00 uur vrijdag na 13.30 uur
woensdag voor 17.00 uur maandag na 13.30 uur
donderdag voor 17.00 uur dinsdag na 13.30 uur
vrijdag voor 17.00 uur woensdag na 13.30 uur
Medicatie in het weekend besteld donderdag na 13.30 uur

BESTEL UW MEDICATIE OP TIJD!

INLOOPSPREEKUUR

Voor vragen over geneesmiddelen kunt u op dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur langskomen.
Een van onze assistentes is dan beschikbaar. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

HERHAALMEDICATIE KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN BESTELD WORDEN

– Via de website, herhaalrecepten
– Via de receptenlijn 058 2560902
– Inlevering van lege verpakkingen op de praktijk
– Telefonisch

BEZORGSERVICE

De bezorgservice is bedoeld voor mensen die om medische redenen hun medicijnen niet zelf kunnen halen.
Als u in staat bent zelf uw medicijnen op te halen kunt u dus geen gebruik maken van de bezorgservice.

De medicijnen worden bezorgd op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Houd hier rekening mee bij het herhalen van uw medicatie. Doe dit op tijd!
De overige dagen worden alleen spoedrecepten bezorgd, dus medicijnen die dezelfde dag zijn voorgeschreven en waar direct mee gestart moet worden. Deze worden aan het einde van de dag bezorgd.

WAAROM ONTVANG IK HET GENEESMIDDEL VAN EEN ANDER MERK?

Geneesmiddelen zijn er van verschillende merken. De kwaliteit en werking is hetzelfde, de prijs kan echter verschillen. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft, bepaalt uw zorgverzekeraar het merk van het geneesmiddel dat u vergoed krijgt. Dit heet het preferentiebeleid/ voorkeursbeleid.

Uw apotheekhoudend huisarts geeft u het juiste geneesmiddel met dezelfde werkzame stof als uw vertrouwde medicijn. Wij controleren of het aangewezen middel geschikt en veilig is voor u.

Voordat geneesmiddelen toegelaten worden op de Nederlandse markt controleert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deze geneesmiddelen op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De minister stelt vast of geneesmiddelen onderling vervangbaar zijn. Uw zorgverzekeraar vergelijkt daarna de prijzen. Zij wijzen het middel met de laagste prijs aan als voorkeursgeneesmiddel. Onder andere DSW en ONVZ hanteren geen voorkeursbeleid.

Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan gebeuren dat u niet goed reageert op een medicijn doordat u bijvoorbeeld allergisch bent voor een hulpstof. Neem in dat geval contact met ons op. Als er sprake is van medische noodzaak dan kijken wij welk alternatief merk wel voor u geschikt is. Is er geen medische noodzaak maar wilt u wel een ander merk geneesmiddel dan uw zorgverzekeraar vergoedt? Dan moet u dit geneesmiddel volledig zelf betalen. U kunt dit dan ook niet achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over het voorkeursbeleid is te vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.