Griepvaccinaties – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

Onze praktijk is iedere werkdag geopend tussen 8.00 - 17.00 uur.

Dokterswacht is er voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen. Op www.dokterswacht.nl ziet u hoe u geholpen kunt worden. Ook vindt u daar het nieuwe telefoonnummer (zonder extra belkosten) van Dokterswacht.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


 

Betreft: mogelijk langere wachttijd in apotheek

Per 3 juni 2024 werken wij in de apotheek volledig papierloos. Dit betekent géén papieren receptbriefjes meer in de apotheek.

Deze wijziging in het apotheeksysteem kan tijdelijk een langere wachttijd in de apotheek veroorzaken.

Bestel uw medicatie op tijd (minstens 2 weken voordat uw medicatie op is).

Wij vragen uw begrip en geduld in deze situatie. De assistentes werken hard om uw medicatie klaar te maken.


Klanttevredenheidsonderzoek

Er is in april 2024 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd (dit wordt iedere 3 jaar gedaan) in samenwerking met Feeddex. Vergeleken met het onderzoek in 2021 wordt er nu in 2024 bij alle pijlers hoger gescoord. In totaal heeft de praktijk 3628 vragenlijsten verzonden en 973 (26,9%) zijn voltooid.

Het rapportcijfer:

- Uw huisartspraktijk 7,0  (in 2021 was het cijfer 6,9)
- Uw huisarts 7,9  (in 2021 was het cijfer 7,7)
- Uw apotheek: 6,2  (in 2021 was het cijfer 6,1)
- Cijfer apotheekhoudende huisartsenpraktijk: 7,8 (in 2021 was het cijfer 7,6)


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Griepvaccinaties

WAT IS GRIEP (INFLUENZA)?

Wat mensen “griep” noemen, is vaak geen influenza (Griepvirus). Mensen denken bij een ernstige verkoudheid al snel aan griep. Griep gaat vaak gepaard met koorts, hoofdpijn en spierpijn.

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM DE GRIEPPRIK TE HALEN?

De griepprik voorkomt vooral ernstige complicaties die kunnen optreden tijdens de griep, zoals longontsteking, acute long- en hartziekten en beroertes. Ongeveer 53% van alle sterfgevallen en 48% van de ziekenhuisopnames vanwege de griep worden met de griepprik voorkomen. Vooral mensen van 65 jaar en ouder die ook een medische indicatie hebben, lopen het meeste risico op ernstige complicaties.

KAN JE MET EEN GRIEPPRIK TOCH NOG DE GRIEP KRIJGEN?

De griepprik beschermt niet 100% tegen de griep, maar het verloop is vaak minder ernstig en de kans op complicaties is veel kleiner. De griepprik werkt overigens pas na twee weken.

HEEFT DE GRIEPPRIK OOK BIJWERKINGEN?

De meest voorkomende bijwerking is pijn, roodheid en zwelling op de plaats waar geprikt is. U kunt van de griepprik geen griep krijgen! Een heel enkele keer voelt iemand zich even niet lekker. Hoofdpijn of koorts komen zelden voor.

WANNEER MAG U DE GRIEPPRIK NIET KRIJGEN?

Bij een acute ziekte met koorts moet u wachten met de griepprik tot de koorts gezakt is. Ook tijdens een herstelfase na een ernstige ziekte moet u wachten tot u volledig hersteld bent. Mensen met een bestaande allergie voor kippeneiwit mogen de griepprik niet krijgen.

VOOR WIE IS DE GRIEPPRIK BEDOELD?

De griepprik wordt vergoed voor de volgende risicogroepen:
• mensen van 60 jaar en ouder,
• mensen met een hart- of vaatziekte,
• mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD),
• mensen met diabetes mellitus,
• mensen met een nierziekte,
• mensen met verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling.
Mensen die niet bij een van deze risicogroepen horen en toch de griepprik willen, kunnen voor 25 euro gevaccineerd worden.

Meer informatie over de griep(prik) vindt u op de site van het RIVM op www.rivm.nl/griepprik