Medisch Centrum Trynwalden – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Medisch Centrum Trynwalden

Het Medisch Centrum Trynwalden, kortweg MCT, is in 1992 gebouwd door de Huisartsenmaatschap Trynwalden en de Tandartsenpraktijk Roodhof. In 2008 is de tweede uitbreiding voltooid.

In 2020 is het Medisch Centrum Trynwâlden geheel in gebruik genomen en volledig verbouwd door de Huisartsenmaatschap Trynwâlden. De realisatie van de verbouwing is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Fryslân.

De Huisartsenmaatschap Trynwâlden bestaat uit drie apotheekhoudende praktijken. De drie huisartsen (Mw. J. de Boer, Dhr. J.W. Wijnstra en Dhr. T. Hoekstra) worden ondersteund door drie praktijkondersteuners voor somatiek, twee praktijkondersteuners voor GGZ, veertien doktersassistentes (waarvan vier ook apothekersassistente zijn) en één praktijkmanager. Verder zijn in het huisartsengedeelte nog spreekuren van diëtisten Friesland en Dhr. E. van Altena, psychiater.