CGM eServices – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

 
Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Vaccinatiecampagne COVID-19 herhaalprik najaar 2022

Het ministerie van VWS heeft op vrijdag 29 juli besloten om dit najaar een nieuwe vaccinatieronde tegen Covid-19 te laten uitvoeren. Deze ronde start met het aanbieden van een herhaalprik aan mensen met een verhoogd risico op ernstig ziekte en sterfte door een COVID-19 besmetting (incl. de griepprikgroep) en zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten. Vaccineren gebeurt bij voorkeur met nieuwe bivalente vaccins die naar verwachting in september worden goedgekeurd door het EMA. Deze campagne is dus gericht op een nieuwe vaccinatieronde voor mensen die eerder minimaal de primaire serie hebben afgerond.

Er is een speciaal nummer en chat voor vragen van patiënten.

Contactgegevens: 0800-7707707 of www.vragenovercorona.nl.

GGD Fryslân heeft ook zelf een advieslijn beschikbaar voor vragen over vaccinaties. Dit telefoonnummer is: 088-229 9333.


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

CGM eServices

06-05-2022:
Patiënten portaal

Binnenkort maken wij gebruik van een nieuw patiënten portaal voor uw herhaalmedicatie en het online plannen van afspraken. Heeft u al een account voor e-service? Dit account komt te vervallen. U wordt verzocht een nieuw account bij ons aan te maken, zodra dit mogelijk is vermelden wij dit op onze website. Dit geldt ook als u nog geen account heeft en hier wel graag gebruik van wilt maken

Klik hier voor de online services.

Klik hier voor de handleiding Eservices voor de website


U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (de e-service is tijdelijk uitgezet). 


Klik hier voor de online services.

Maak online een afspraak
U kunt via internet een afspraak maken. Er zijn hiervoor per dag plaatsen gereserveerd.
Voor elke klacht is het nodig om een 10 minuten consult aan te vragen. Heeft u meerdere klachten dan is het nodig om meerdere consulten te plannen. De meeste gesprekken met als onderwerp een psychische klacht, burn-out of overbelasting duren langer dan 10 minuten, maak hiervoor twee keer een 10 minuten afspraak.


Stel eenvoudige vragen via e-consult
Tevens is er de mogelijkheid om korte medische vragen te stellen aan uw huisarts via een e-consult. Een e-consult heeft beperkingen. U kunt zich voorstellen dat klachten waar lichamelijk onderzoek voor nodig is niet via de mail afgehandeld kunnen worden. Dat geldt ook voor emotionele problemen en spoedeisende zaken. Met het e-consult is er geen directe interactie mogelijk en kan de arts geen verduidelijkende vragen stellen. We verzoeken u dan ook om een zo concreet mogelijke vraag te stellen. Als het voor de arts niet mogelijk is om een eenduidig antwoord te geven zal gevraagd worden om een afspraak te maken.
Wij streven ernaar om uw e-consult binnen enkele dagen te beantwoorden.


Bestel uw chronische medicatie online
Via deze e-services is het ook mogelijk om uw chronische medicatie te bestellen (medicijnen die u het hele jaar gebruikt). Dit is reeds mogelijk via de website maar wordt hiermee makkelijker gemaakt.

Om gebruik te maken van de eServices moet u zich aanmelden. Dit kan bij de assistente. U krijgt een actueel medicatieoverzicht en de algemene voorwaarde mee naar huis.
We vragen u dit thuis goed te controleren en er een handtekening op te plaatsen. Verder hebben we uw e-mailadres nodig (let op, per persoon 1 e-mailadres). Dit brengt u (met handtekening) bij de assistente.

Daarna ontvangt u van ons een pincode t.b.v. de toegang tot deze eService. Dit zorgt ervoor dat u werkt in een beveiligde omgeving. (Let op, deze pincode ontvangt u eenmalig).

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
Patiënten kunnen nu medische gegevens uit de praktijk opvragen via een PGO, zoals www.cgmlife.nl.