CGM eServices – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

Onze praktijk is iedere werkdag geopend tussen 8.00 - 17.00 uur.

Dokterswacht is er voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen. Op www.dokterswacht.nl ziet u hoe u geholpen kunt worden. Ook vindt u daar het nieuwe telefoonnummer (zonder extra belkosten) van Dokterswacht.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


 

Betreft: mogelijk langere wachttijd in apotheek

Per 3 juni 2024 werken wij in de apotheek volledig papierloos. Dit betekent géén papieren receptbriefjes meer in de apotheek.

Deze wijziging in het apotheeksysteem kan tijdelijk een langere wachttijd in de apotheek veroorzaken.

Bestel uw medicatie op tijd (minstens 2 weken voordat uw medicatie op is).

Wij vragen uw begrip en geduld in deze situatie. De assistentes werken hard om uw medicatie klaar te maken.


Klanttevredenheidsonderzoek

Er is in april 2024 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd (dit wordt iedere 3 jaar gedaan) in samenwerking met Feeddex. Vergeleken met het onderzoek in 2021 wordt er nu in 2024 bij alle pijlers hoger gescoord. In totaal heeft de praktijk 3628 vragenlijsten verzonden en 973 (26,9%) zijn voltooid.

Het rapportcijfer:

- Uw huisartspraktijk 7,0  (in 2021 was het cijfer 6,9)
- Uw huisarts 7,9  (in 2021 was het cijfer 7,7)
- Uw apotheek: 6,2  (in 2021 was het cijfer 6,1)
- Cijfer apotheekhoudende huisartsenpraktijk: 7,8 (in 2021 was het cijfer 7,6)


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

CGM eServices

06-05-2022:
Patiënten portaal

Binnenkort maken wij gebruik van een nieuw patiënten portaal voor uw herhaalmedicatie en het online plannen van afspraken. Heeft u al een account voor e-service? Dit account komt te vervallen. U wordt verzocht een nieuw account bij ons aan te maken, zodra dit mogelijk is vermelden wij dit op onze website. Dit geldt ook als u nog geen account heeft en hier wel graag gebruik van wilt maken

Klik hier voor de online services.

Klik hier voor de handleiding Eservices voor de website


U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (de e-service is tijdelijk uitgezet). 


Klik hier voor de online services.

Maak online een afspraak
U kunt via internet een afspraak maken. Er zijn hiervoor per dag plaatsen gereserveerd.
Voor elke klacht is het nodig om een 10 minuten consult aan te vragen. Heeft u meerdere klachten dan is het nodig om meerdere consulten te plannen. De meeste gesprekken met als onderwerp een psychische klacht, burn-out of overbelasting duren langer dan 10 minuten, maak hiervoor twee keer een 10 minuten afspraak.


Stel eenvoudige vragen via e-consult
Tevens is er de mogelijkheid om korte medische vragen te stellen aan uw huisarts via een e-consult. Een e-consult heeft beperkingen. U kunt zich voorstellen dat klachten waar lichamelijk onderzoek voor nodig is niet via de mail afgehandeld kunnen worden. Dat geldt ook voor emotionele problemen en spoedeisende zaken. Met het e-consult is er geen directe interactie mogelijk en kan de arts geen verduidelijkende vragen stellen. We verzoeken u dan ook om een zo concreet mogelijke vraag te stellen. Als het voor de arts niet mogelijk is om een eenduidig antwoord te geven zal gevraagd worden om een afspraak te maken.
Wij streven ernaar om uw e-consult binnen enkele dagen te beantwoorden.


Bestel uw chronische medicatie online
Via deze e-services is het ook mogelijk om uw chronische medicatie te bestellen (medicijnen die u het hele jaar gebruikt). Dit is reeds mogelijk via de website maar wordt hiermee makkelijker gemaakt.

Om gebruik te maken van de eServices moet u zich aanmelden. Dit kan bij de assistente. U krijgt een actueel medicatieoverzicht en de algemene voorwaarde mee naar huis.
We vragen u dit thuis goed te controleren en er een handtekening op te plaatsen. Verder hebben we uw e-mailadres nodig (let op, per persoon 1 e-mailadres). Dit brengt u (met handtekening) bij de assistente.

Daarna ontvangt u van ons een pincode t.b.v. de toegang tot deze eService. Dit zorgt ervoor dat u werkt in een beveiligde omgeving. (Let op, deze pincode ontvangt u eenmalig).

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
Patiënten kunnen nu medische gegevens uit de praktijk opvragen via een PGO, zoals www.cgmlife.nl.