Openingstijden – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

Onze praktijk is iedere werkdag geopend tussen 8.00 - 17.00 uur.

Dokterswacht is er voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen. Op www.dokterswacht.nl ziet u hoe u geholpen kunt worden. Ook vindt u daar het nieuwe telefoonnummer (zonder extra belkosten) van Dokterswacht.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


 

Betreft: mogelijk langere wachttijd in apotheek

Per 3 juni 2024 werken wij in de apotheek volledig papierloos. Dit betekent géén papieren receptbriefjes meer in de apotheek.

Deze wijziging in het apotheeksysteem kan tijdelijk een langere wachttijd in de apotheek veroorzaken.

Bestel uw medicatie op tijd (minstens 2 weken voordat uw medicatie op is).

Wij vragen uw begrip en geduld in deze situatie. De assistentes werken hard om uw medicatie klaar te maken.


Klanttevredenheidsonderzoek

Er is in april 2024 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd (dit wordt iedere 3 jaar gedaan) in samenwerking met Feeddex. Vergeleken met het onderzoek in 2021 wordt er nu in 2024 bij alle pijlers hoger gescoord. In totaal heeft de praktijk 3628 vragenlijsten verzonden en 973 (26,9%) zijn voltooid.

Het rapportcijfer:

- Uw huisartspraktijk 7,0  (in 2021 was het cijfer 6,9)
- Uw huisarts 7,9  (in 2021 was het cijfer 7,7)
- Uw apotheek: 6,2  (in 2021 was het cijfer 6,1)
- Cijfer apotheekhoudende huisartsenpraktijk: 7,8 (in 2021 was het cijfer 7,6)


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Openingstijden

De praktijk en apotheek zijn op werkdagen geopend van 08.00 -17.00 uur.

Van 09.30 tot 09.45 uur hebben wij koffiepauze en van 12.00 tot 13.00 uur hebben wij lunchpauze.
Wij vragen u dan alleen voor spoedgevallen te bellen.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID ASSISTENTE
Iedere ochtend is de assistente tussen 8.00 – 10.00 uur telefonisch bereikbaar voor het plannen van afspraken.
Wij willen u vragen zo veel mogelijk in de ochtend te bellen. De assistente heeft dan voldoende tijd om acties in gang te zetten voor uw hulpvraag.

SPREEKUUR
Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, wilt u dan een dubbele afspraak maken. Een afspraak geldt voor één persoon. U dient dus per persoon een aparte afspraak te maken. Voor het maken van een goede planning zal de assistente u vragen naar de aard van de klachten. Ook voor de assistentes geldt het beroepsgeheim.

VISITES
U kunt een huisbezoek aanvragen tussen 08.00 en 08.45 uur.
Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen. In de praktijk zijn betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling en is assistentie aanwezig.

TELEFONISCH TERUGBEL SPREEKUUR
Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte medische adviezen en het opvragen van uitslagen.
Alle huisartsen hebben een terugbelspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. U wordt dan op de afgesproken dag door de huisarts gebeld na 15.00 uur, indien mogelijk belt de arts u eerder die dag.

INLOOPSPREEKUUR
Voor vragen over geneesmiddelen kunt u op dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur langskomen.
Een van onze assistentes is dan beschikbaar. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.