Openingstijden – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

 
Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Griepvaccinatie najaar 2023

De Griepvaccinatie is dit jaar op woensdag 15 november tussen 13:00 en 17:00 uur.
Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u van ons een week van tevoren een oproep per post.
Mocht u 15 november verhinderd zijn, dan is er op dinsdagavond 21 november tussen 17:00 en 18:30 uur een inhaal mogelijkheid.

Corona vaccinatie najaar 2023

De GGD vaccineert Niet Mobiele Thuis Wonende patiënten en personen in instellingen zonder eigen medische dienst. Deze mensen kunnen zich aanmelden via het landelijk nummer voor het maken van een thuisvaccinatie afspraak 0800-2077. U kunt voor de herhalingsprik tegen corona niet bij uw huisarts terecht.

Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Openingstijden

De praktijk en apotheek zijn op werkdagen geopend van 08.00 -17.00 uur.

Van 09.30 tot 09.45 uur hebben wij koffiepauze en van 12.00 tot 13.00 uur hebben wij lunchpauze.
Wij vragen u dan alleen voor spoedgevallen te bellen.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID ASSISTENTE
Iedere ochtend is de assistente tussen 8.00 – 10.00 uur telefonisch bereikbaar voor het plannen van afspraken.
Wij willen u vragen zo veel mogelijk in de ochtend te bellen. De assistente heeft dan voldoende tijd om acties in gang te zetten voor uw hulpvraag.

SPREEKUUR
Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, wilt u dan een dubbele afspraak maken. Een afspraak geldt voor één persoon. U dient dus per persoon een aparte afspraak te maken. Voor het maken van een goede planning zal de assistente u vragen naar de aard van de klachten. Ook voor de assistentes geldt het beroepsgeheim.

VISITES
U kunt een huisbezoek aanvragen tussen 08.00 en 08.45 uur.
Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen. In de praktijk zijn betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling en is assistentie aanwezig.

TELEFONISCH TERUGBEL SPREEKUUR
Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte medische adviezen en het opvragen van uitslagen.
Alle huisartsen hebben een terugbelspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. U wordt dan op de afgesproken dag door de huisarts gebeld na 15.00 uur, indien mogelijk belt de arts u eerder die dag.

INLOOPSPREEKUUR
Voor vragen over geneesmiddelen kunt u op dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur langskomen.
Een van onze assistentes is dan beschikbaar. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.