Uitschrijven – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

 
Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Griepvaccinatie najaar 2023

De Griepvaccinatie is dit jaar op woensdag 15 november tussen 13:00 en 17:00 uur.
Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u van ons een week van tevoren een oproep per post.
Mocht u 15 november verhinderd zijn, dan is er op dinsdagavond 21 november tussen 17:00 en 18:30 uur een inhaal mogelijkheid.

Corona vaccinatie najaar 2023

De GGD vaccineert Niet Mobiele Thuis Wonende patiënten en personen in instellingen zonder eigen medische dienst. Deze mensen kunnen zich aanmelden via het landelijk nummer voor het maken van een thuisvaccinatie afspraak 0800-2077. U kunt voor de herhalingsprik tegen corona niet bij uw huisarts terecht.

Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Uitschrijven

Mocht u naar een andere huisarts gaan dan horen wij dat graag. Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen? Deze kunt u naar ons opsturen of bij ons langsbrengen.

Als u deze praktijk wilt verlaten omdat u ontevreden bent dan horen wij dat ook graag, zodat wij indien mogelijk onze zorg kunnen verbeteren!

Download formulier (erop klikken dan komt het formulier tevoorschijn uit de bijlage)