Thuisarts nieuws – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

 
Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Corona vaccinatie najaar 2023

De GGD vaccineert Niet Mobiele Thuis Wonende patiënten en personen in instellingen zonder eigen medische dienst. Deze mensen kunnen zich aanmelden via het landelijk nummer voor het maken van een thuisvaccinatie afspraak 0800-2077 (v.a. eind september). Er vindt dan een telefonische uitvraag plaats, de selectiecriteria zijn aangescherpt. Dit telefoonnummer staat vermeld in de uitnodigingsbrief voor 60+. Voor de 60- groep wordt dit meegenomen in het landelijke communicatietraject. Mensen, die hiervoor bellen met het reguliere afsprakennummer worden doorgeschakeld naar het thuisvaccinatie-nummer. Wij als huisarts mogen u ook naar dit nummer verwijzen: 0800-2077 (v.a. eind september).

Levering medicatie (juni 2023)
Momenteel ondervindt onze leverancier problemen met het leveren van de medicatie. Dit betekent dat wij de bestelde medicatie te laat binnen krijgen en u daardoor langer moet wachten op uw medicatie. Wij vinden dit heel vervelend voor u. Wij werken hard om de medicatie voor u klaar te zetten en hopen op uw begrip indien u langer moet wachten.

Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Thuisarts nieuws