Praktijkinformatie – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

Onze praktijk is iedere werkdag geopend tussen 8.00 - 17.00 uur.

Dokterswacht is er voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen. Op www.dokterswacht.nl ziet u hoe u geholpen kunt worden. Ook vindt u daar het nieuwe telefoonnummer (zonder extra belkosten) van Dokterswacht.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


 

Betreft: mogelijk langere wachttijd in apotheek

Per 3 juni 2024 werken wij in de apotheek volledig papierloos. Dit betekent géén papieren receptbriefjes meer in de apotheek.

Deze wijziging in het apotheeksysteem kan tijdelijk een langere wachttijd in de apotheek veroorzaken.

Bestel uw medicatie op tijd (minstens 2 weken voordat uw medicatie op is).

Wij vragen uw begrip en geduld in deze situatie. De assistentes werken hard om uw medicatie klaar te maken.


Klanttevredenheidsonderzoek

Er is in april 2024 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd (dit wordt iedere 3 jaar gedaan) in samenwerking met Feeddex. Vergeleken met het onderzoek in 2021 wordt er nu in 2024 bij alle pijlers hoger gescoord. In totaal heeft de praktijk 3628 vragenlijsten verzonden en 973 (26,9%) zijn voltooid.

Het rapportcijfer:

- Uw huisartspraktijk 7,0  (in 2021 was het cijfer 6,9)
- Uw huisarts 7,9  (in 2021 was het cijfer 7,7)
- Uw apotheek: 6,2  (in 2021 was het cijfer 6,1)
- Cijfer apotheekhoudende huisartsenpraktijk: 7,8 (in 2021 was het cijfer 7,6)


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Praktijkinformatie

De Huisartsenmaatschap Trynwâlden bestaat uit drie apotheekhoudende praktijken. Patiënten staan bij de zorgverzekeraars en in de ION-database (www.inschrijvingopnaam.nl) ingeschreven bij de Huisartsenmaatschap Trynwâlden. Binnen de maatschap hebben de patiënten een eigen huisarts. De huisartsen mevrouw M. Diephuis en mevrouw M. Bootsma zijn werkzaam als waarnemers in alle 3 praktijken.

BERICHT VAN DOKTER HOEKSTRA

Vanwege een helaas aanhoudende instabiele thuissituatie heb ik besloten mijn werkzaamheden in de praktijk af te bouwen en ben ik op zoek naar een opvolger. Momenteel betekent dat, dat ik parttime aanwezig ben voor 2 of 3 dagen in de week. De andere dagen werk ik samen met dokter De Graaf en dokter Van der Meulen.

Vriendelijke groet, dokter Hoekstra

BERICHT VAN DOKTER DE GRAAF

Hallo! Mijn naam is Sandra de Graaf en ik ben sinds kort op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam als huisarts in deze mooie praktijk. Ik heb eerder een jaar van mijn huisartsopleiding bij gevolgd bij dokter Wijnstra en werk nu voornamelijk voor dokter Hoekstra. Ik ben een echte Friezin, 35 jaar, getrouwd en moeder van twee dochters.

Ik heb erg veel zin om aan de slag in deze praktijk en hoop een goede begeleiding te kunnen bieden aan mijn patiënten.

BERICHT VAN DOKTER BAKKER

Op 28 maart 2024 was ik voor het laatst werkzaam op de praktijk in Oentsjerk. Ik vond het mooi en bijzonder om te werken in de plaats, waar ik mijn roots heb. Het voelde vertrouwd. Helaas was deze werkplek uiteindelijk niet de plek die volledig bij mij paste. Ik heb dus besloten naar een andere huisartsenpraktijk te gaan, in goed overleg met mijn collegae.

Dank allen voor de fijne tijd hier!

TELEFOONNUMMERS:

J. de Boer 058 2561337
T. Hoekstra 058 2562862
J.W. Wijnstra 058 2561291

De praktijk is geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.

SEMH certificering (certificaat).

PRAKTIJKONDERSTEUNERS

De praktijkondersteuners zijn opgeleid om onder supervisie van de huisarts patiënten met hoge bloeddruk, CVRM, COPD en diabetes mellitus te begeleiden en te behandelen. Ook de ouderenzorg is een taak van de praktijkondersteuners.

HUISARTSENLABORATORIUM.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend wordt er op onze praktijk bloed afgenomen. Het is belangrijk dat u telefonisch (of bij de balie) een afspraak bij de assistente maakt voor bloedafname.

WAARNEEMREGELING

Voor spoedgevallen buiten kantooruren kunt u bellen met Dokterswacht Fryslân telefoonnummer: 0900 – 112 7 112

Via LSP kunnen apotheken in Friesland, nadat u daar toestemming voor heeft gegeven, uw actuele medicatie in ons systeem opvragen.

OPLEIDING

De Huisartsenmaatschap is betrokken bij de opleiding van doktersassistentes, praktijkondersteuners, van studenten geneeskunde en van huisartsen in de vorm van het verlenen van stageplaatsen.

VACCINATIES

Advies voor reizigersvaccinaties gaat vanaf 1 januari 2014 via de GGD. Per land zijn andere injecties en/of medicijnen gewenst.

NO SHOW BELEID

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren sterk is toegenomen. Hierdoor wordt er onnodig tijd gereserveerd in de agenda. Indien u niet in de gelegenheid bent om op uw afspraak te komen, vragen wij u deze tijdig af te zeggen. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en wij kunnen de tijd voor een andere patiënt reserveren.

Wij voeren wij een “no-show” tarief in. Dit betekent dat er kosten bij u in rekening worden gebracht indien u uw afspraak niet tijdig (tot uiterlijk 4 uur van te voren) afzegt.

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit dan tot uiterlijk 4 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 058 – 256 13 37 bij de assistente. Er wordt dan géén ‘no-show’ tarief berekend. Indien u uw afspraak niet op tijd afzegt, zal er een no-show tarief in rekening worden gebracht.