Praktijkinformatie – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de knop rechtsboven met patiëntenomgeving of via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Praktijkinformatie

De Huisartsenmaatschap Trynwâlden bestaat uit drie apotheekhoudende praktijken. Patiënten staan bij de zorgverzekeraars en in de ION-database (www.inschrijvingopnaam.nl) ingeschreven bij de Huisartsenmaatschap Trynwâlden. Binnen de maatschap hebben de patiënten een eigen huisarts. De huisartsen mevr. M. Diephuis en mevr. M. Bootsma zijn werkzaam als waarnemers in alle 3 praktijken.

BERICHT VAN DOKTER HOEKSTRA

Vanwege een helaas aanhoudend instabiele thuissituatie heb ik besloten mijn werkzaamheden in de praktijk af te bouwen. Per 1 januari 2022 betekent dit dat mijn spreekuur voor drie dagen per week zal worden overgenomen door Rienk Bakker, huisarts. Dit zal de komende maanden het geval zijn. Excuses voor het eventuele ongemak. Dokter Bakker heeft mijn volledige vertrouwen en als maatschap zijn we blij dat hij ons team komt versterken.

Vriendelijke groet, dokter Hoekstra

BERICHT VAN DOKTER BAKKER

Vanaf 2022 kom ik de huisartsen in de Trynwâlden versterken voor drie dagen per week. Na langdurig werken als waarnemend huisarts in o.a. Leeuwarden, Rottevalle en Harkema, ga ik terug naar waar ik ben opgegroeid. Ik ben benieuwd hoe het is en heb er zin in!

Vriendelijke groet, dokter Bakker

TELEFOONNUMMERS:

J. de Boer 058 2561337
T. Hoekstra 058 2562862
J.W. Wijnstra 058 2561291
Faxnummer: 058 2562021

De praktijk is geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.

SEMH certificering (certificaat).

PRAKTIJKONDERSTEUNERS

De praktijkondersteuners zijn opgeleid om onder supervisie van de huisarts patiënten met hoge bloeddruk, CVRM, COPD en diabetes mellitus te begeleiden en te behandelen. Ook de ouderenzorg is een taak van de praktijkondersteuners.

HUISARTSENLABORATORIUM.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend wordt er op onze praktijk bloed afgenomen. Het is belangrijk dat u telefonisch (of bij de balie) een afspraak bij de assistente maakt voor bloedafname.

WAARNEEMREGELING

Voor spoedgevallen buiten kantooruren kunt u bellen met Dokterswacht Fryslân telefoonnummer: 0900 – 112 7 112

Via LSP kunnen apotheken in Friesland, nadat u daar toestemming voor heeft gegeven, uw actuele medicatie in ons systeem opvragen.

OPLEIDING

De Huisartsenmaatschap is betrokken bij de opleiding van doktersassistentes, praktijkondersteuners, van studenten geneeskunde en van huisartsen in de vorm van het verlenen van stageplaatsen.

VACCINATIES

Advies voor reizigersvaccinaties gaat vanaf 1 januari 2014 via de GGD. Per land zijn andere injecties en/of medicijnen gewenst.

NO SHOW BELEID

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren sterk is toegenomen. Hierdoor wordt er onnodig tijd gereserveerd in de agenda. Indien u niet in de gelegenheid bent om op uw afspraak te komen, vragen wij u deze tijdig af te zeggen. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en wij kunnen de tijd voor een andere patiënt reserveren.

Met ingang van 28 maart jl. voeren wij een “no-show” tarief in. Dit betekent dat er kosten bij u in rekening worden gebracht indien u uw afspraak niet tijdig (tot uiterlijk 4 uur van te voren) afzegt.

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit dan tot uiterlijk 4 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 058 – 256 13 37 bij de assistente. Er wordt dan géén ‘no-show’ tarief berekend. Indien u uw afspraak niet op tijd afzegt, zal er een no-show tarief in rekening worden gebracht.