Team – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

 
Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Team

Dit zijn de medewerkers in onze praktijk.

 

HUISARTSEN:

Mw. J. de Boer
Dhr. T. Hoekstra
Dhr. J.W. Wijnstra

WAARNEMEND HUISARTSEN:

Dhr. R. Bakker
Mw. G.M. Bootsma
Mw. M.A.J. Diephuis

HUISARTS IN OPLEIDING:

Dhr. F.P. Postma

PRAKTIJKMANAGER:

Mw. R.A. Visser

PRAKTIJKONDERSTEUNERS SOMATIEK:

Mw. Anne-Nynke Brouwer – de Haan
Mw. Heidi Procee
Mw. Gooitske Walda

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ:

Mw. Joke Breimer
Dhr. Klaas Boomsma

DOKTERSASSISTENTES:

Mw. Anje van der Boon – Bouwmeester
Mw. Noa Bauer
Mw. Fokje Dijkstra – Postma
Mw. Maaike Hogeveen
Mw. Froukje van der Meer
Mw. Carina Schievink – Talsma
Mw. Harriëtte van Sinderen
Mw. Angela van der Ven
Mw. Grietje Visser – Dijkstra
Mw. Aleida Wagenaar – Ypma
Mw. Danielle Wiersma
Mw. Anneke Wouda

APOTHEKERSASSISTENTES:

Mw. Berivan Hassan
Mw. Fokje Dijkstra – Postma
Mw. Harriëtte van Sinderen
Mw. Froukje Sjoerdstra
Mw. Grietje Veenstra
Mw. Aleida Wagenaar – Ypma

STAGIAIRE:

Mw. Madara Hoekstra

BEZORGERS:

Mw. Reinouw Adema
Mw. Truus Mosselaar – Keuning