Team – Huisartsenmaatschap Trynwalden – Oentsjerk
Telefoonnummers praktijk:
J. de Boer: 058 - 256 13 37
T. Hoekstra: 058 - 256 28 62
J.W. Wijnstra: 058 - 256 12 91

 
Als onze praktijk gesloten is, belt u met spoedeisende vragen naar Dokterswacht Friesland op telefoonnummer: 0900 112 7 112.

Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op www.thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen.

Een levensbedreigende situatie? Bel 112.


Vaccinatiecampagne COVID-19 herhaalprik najaar 2022

Het ministerie van VWS heeft op vrijdag 29 juli besloten om dit najaar een nieuwe vaccinatieronde tegen Covid-19 te laten uitvoeren. Deze ronde start met het aanbieden van een herhaalprik aan mensen met een verhoogd risico op ernstig ziekte en sterfte door een COVID-19 besmetting (incl. de griepprikgroep) en zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten. Vaccineren gebeurt bij voorkeur met nieuwe bivalente vaccins die naar verwachting in september worden goedgekeurd door het EMA. Deze campagne is dus gericht op een nieuwe vaccinatieronde voor mensen die eerder minimaal de primaire serie hebben afgerond.

Er is een speciaal nummer en chat voor vragen van patiënten.

Contactgegevens: 0800-7707707 of www.vragenovercorona.nl.

GGD Fryslân heeft ook zelf een advieslijn beschikbaar voor vragen over vaccinaties. Dit telefoonnummer is: 088-229 9333.


Patiënten portaal

Wij werken met een nieuw patiëntenportaal (genaamd Pharmeon) voor uw herhaalmedicatie, online inzage in uw dossier, e-consulten (beveiligd berichten sturen naar uw arts) en het online plannen van afspraken.

Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u een nieuw account aanmaken. U maakt gemakkelijk een account aan via de patiënten omgeving op onze website www.trynwalden.uwzorgonline.nl.


Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet via: www.moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen.

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1 9062 GX Oentsjerk

Team

Dit zijn de medewerkers in onze praktijk.

 

HUISARTSEN:

Mw. J. de Boer
Dhr. T. Hoekstra
Dhr. J.W. Wijnstra

WAARNEMEND HUISARTSEN:

Dhr. R. Bakker
Mw. G.M. Bootsma
Mw. M.A.J. Diephuis

PRAKTIJKMANAGER:

Mw. R.A. Visser

PRAKTIJKONDERSTEUNERS SOMATIEK:

Mw. Anne-Nynke Brouwer – de Haan
Mw. Heidi Procee
Mw. Gooitske Walda

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ:

Mw. Joke Breimer
Dhr. Klaas Boomsma

DOKTERSASSISTENTES:

Mw. Anje van der Boon – Bouwmeester
Mw. Noa Bauer
Mw. Fokje Dijkstra – Postma
Mw. Maaike Hogeveen
Mw. Froukje van der Meer
Mw. Carina Schievink – Talsma
Mw. Harriëtte van Sinderen
Mw. Angela van der Ven
Mw. Grietje Visser – Dijkstra
Mw. Aleida Wagenaar – Ypma
Mw. Danielle Wiersma
Mw. Anneke Wouda

APOTHEKERSASSISTENTES:

Mw. Fokje Dijkstra – Postma
Mw. Harriëtte van Sinderen
Mw. Froukje Sjoerdstra
Mw. Grietje Veenstra
Mw. Aleida Wagenaar – Ypma

STAGIAIRE:

Mw. Madara Hoekstra

BEZORGERS:

Mw. Reinouw Adema
Mw. Truus Mosselaar – Keuning